Služby

  • Teambuilding (budování a rozvoj pracovního týmu) – program, který je záměrně zacílen na budování a rozvíjení pracovních týmů, zaměřuje se na řešení problému a různých krizí a poznání pracovníků z hlediska stylu práce. Hlavním cílem je naučit účastníky týmové práci a dalším dovednostem, které jsou pro práci v týmu nepostradatelné. Směřuje k důslednějšímu rozpoznání jednotlivých pracovníků v týmu, podporuje vzájemnou komunikaci, vyjasňuje role v týmu, vede k objevení sklonů k vedení lidí a k navazování a udržení důvěry mezi jednotlivými členy a celkové podpoře týmu. Teambuildingové akce jsme Vám schopni zrealizovat jako několika hodinové, ale i více denní. To záleží na Vaší potřebě.

 

  • Eventy , outdoorové a indoorové programy dle zakázky - (akce na podporu týmového ducha) – cílem a hlavním smyslem těchto akcí je zajistit účastníkům společný prožitek, který působí zábavným, zajímavým a příjemným dojmem, který je upřednostňován před rozborem konkrétních situací. Tyto akce jsou krátkodobějšího rázu, trvají několik hodin až jeden den. Tuto událost můžeme vnímat jako projev zájmu managementu společnosti o své pracovníky (programy za odměnu, family days, závody a soutěže různého zamření.. ).Tím se stává tato akce nástrojem pro podporu identifikace pracovníků a společnosti. Slouží také pro vzájemné seznámení lidí z různých pracovních pozic. Tyto akce jsme pro Vás schopni připravit jak v přírodě, tak i uvnitř budov.

 

  •  Rozvoj soft skills zážitkovou formou – učíme měkké dovednosti (interpersonální) za použití zážitkové pedagogiky s přenosem do praxe. Naši lektoři jsou profesionálové v oboru a mnozí prošli mnohými sebezkušenostními výcviky a rekvalifikačním kurzem Prázdninové školy Lipnice.

 

  • Koučování – vnímáme jako doprovázení jedince, týmu či skupiny procesem změny nebo rozvoje v určité situaci prostřednictvím kouče. V naší práci používáme koučovací přístup Solution Fokus – Koučování zaměřený na řešení, kde kombinací podporujícího vztahu a bezpečí s podněcováním a inspirováním a využitím dostupných zdrojů směřujeme k preferované budoucnosti klienta.

 

  • Supervize – supervize poskytujeme pomáhajícím profesím, školám, neziskovkám a veřejné správě.  Supervize provádíme individuální, týmové a skupinové. Naši supervizoři mají za sebou dlouhodobý psychoterapeutický výcvik a dlouhodobý supervizní výcvik a jiné sebezkušenostní a rozvojové kurzy.