Eventy , outdoorové a indoorové programy dle zakázky

Eventy , outdoorové a indoorové programy dle zakázky (akce na podporu týmového ducha) – cílem a hlavním smyslem těchto akcí je zajistit účastníkům společný prožitek. Ten působí zábavným, zajímavým a příjemným dojmem a je upřednostňován před rozborem konkrétních situací. Tyto akce jsou krátkodobějšího rázu, trvají několik hodin až jeden den. Tuto událost můžeme vnímat jako projev zájmu managementu společnosti o své pracovníky (programy za odměnu, family days, závody a soutěže různého zaměření.. ). Tím se tato akce stává nástrojem pro podporu identifikace pracovníků a společnosti. Slouží také pro vzájemné seznámení lidí z různých pracovních pozic. Tyto akce jsme pro Vás schopni připravit jak v přírodě, tak i v zázemí budovy.